Aktualności Uncategorised

W  czasie  reaktywacji  struktur Polskiej Partii   Socjalistycznej  po  1990  roku  gdy  żyli  jeszcze  więźniowie  tego  obozu  wtedy  znanego  przez  moje  pokolenie  tuż  powojenne też jako   Oświęcim  i  jego   podobóz  Brzezinka  to  dla  nas  - mieszkańców  Warszawskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej   wprost  niewyobrażalne  było „przenazwanie”  w  tej  dzielnicy  szkół  im.  „Kostka”   Konstantego   Jagiełły  - uciekiniera  z  KL  Auschwitz  i  poległego  w  walce  obok  obozu  w  dn. 27   października  1944  r.  oraz dowódcy  plutonu  RPPS   Ryszarda  Suskiego poległego  w  Powstaniu  Warszawskim. 

 

Polska Partia Socjalistyczna

 ODEZWA PIERWSZOMAJOWA

1 maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, ma w tym roku wymiar szczególny, ponieważ obchodzimy go w Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego. My członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej przypominamy całemu społeczeństwu polskiemu o wielkim wysiłku wielu pokoleń Polaków, szczególnie socjalistów, którzy uczestniczyli w odbudowie Rzeczpospolitej i walczyli o jej niepodległość, działali na rzecz praw pracowniczych i socjalnych, przeciwstawiali się nacjonalizmowi i faszyzmowi. Wspieraliśmy postępowe ruchy społeczne, upominaliśmy się o prawa kobiet, mniejszości narodowych i wykluczonych.

Polska jest niepodległa i demokratyczna. Skończył się czas przemocy, lecz wciąż istnieje potrzeba by upominać się o prawa ludzi pracy, sprawiedliwość społeczną i wolności obywatelskie. To nasza rola.

 Czeka nas wiele pracy. Walka polityczna, która nie musi już być, jak kiedyś krwawa, lecz oparta o Konstytucję, prawo i mandat wyborczy.

 Musimy uświadomić społeczeństwu polskiemu, że zmiany na lepsze są możliwe i poprowadzić społeczeństwo do tych zmian.

Rozwojowi Polski po roku 1989 towarzyszy w dalszym ciągu narastające rozwarstwienie społeczne i pogłębiająca się nierówność szans obywateli w sferze gospodarki, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, wypoczynku, a także możliwości publicznego prezentowania swoich poglądów. Rozwarstwienie społeczne rośnie, jako efekt neoliberalnych stosunków gospodarczych, w których zysk korporacji i właścicieli jest jedynym kryterium, a jednostka pozostawiona jest sama sobie

  Podstawowe zasady praw obywatelskich są systematycznie naruszane przez rządzących. Mamy obecnie do czynienia z dyspozycyjną prokuraturą i politycznie podporządkowanymi sądami. Rozszerza się zakres inwigilacji, ogranicza swobodę zgromadzeń, blokuje działanie instytucji stojących na straży przestrzegania swobód obywatelskich.

 Wolność indywidualna obywatela ograniczana  jest również żądaniami Kościoła Katolickiego, a wolność wyboru w wyborach ograniczona jest dostępem do większości środków masowej komunikacji. Obecne w parlamencie partie polityczne stały się wyłącznie „mechanizmami wyborczymi”

Elity postsolidarnościowe, które sprawują w Polsce władzę, straciły orientację propaństwową i modernizacyjną, uwierzyły w złudne i fałszywe dogmaty wolnego rynku i rządzą poprzez podziały społeczne, nie realizując bliskich nam, uniwersalnych wartości wynikających z idei sprawiedliwości społecznej i dobra człowieka

Solidarność ludzi pracy jest obecnie równie potrzebna jak w przeszłości.

Ludzie Pracy swoim codziennym wysiłkiem, swoją pracą tworzą wszystko, co jest potrzebne w naszym życiu – dobra materialne i niematerialne. To jest Ich święto – to jest Nasze święto.

Apelujemy do wszystkich ludzi lewicy o wspólne działania dla stworzenia lepszej, bardziej sprawiedliwej i przyjaznej każdemu obywatelowi Polski.

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJ

 

  Zapraszamy do udziału w uroczystości 1 Majowej pod kamieniem pamiątkowym czynu zbrojnego OB PPS z 1904 r. na Placu Grzybowskim godz.10.00 organizowanej przez PPS i jej partnerów z Porozumienia Socjalistów.

 

 

Ankieta informacyjna dla kół PPS

Nazwa koła……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres (siedziba Koła PPS)  ……………………………………………………………………………………………………

 

Data zebrania sprawozdawczo-wyborczego ………………………………………….

Skład zarządu

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Kontakt (email lub telefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie

 

Imię i nazwisko

Kontakt (email lub telefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan opłacalności składek:

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Przewodniczący……………………………………………..

Wykaz zagadnień ogólnych dla poszukiwania lokalnych haseł wyborczych na wybory samorządowe

  1. Realizacja reformy oświaty.

- czy zostały zlikwidowane szkoły, jak ta likwidacja utrudniła dojazd do szkół, skala zwolnień nauczycieli, niekorzystne zmiany na stanowiskach dyrektorskich w szkołach, koszty zmian poniesione przez samorządy, widoczne zmiany programowe niekorzystne dla lewicowych wyborców, widoczny wzrost roli kościoła w szkołach itp.

  1. Zmiany w służbie zdrowia

            - sieć szpitali finansowanych przez NFZ (lub budżet po likwidacji NFZ), czy dobre placówki    utraciły finansowanie, czy wydłużyły się kolejki na zabiegi

          - zmiany w finansowaniu placówek i wynikające stąd uciążliwości

         - skala zjawiska stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy

 Zjawiska nepotyzmu i korupcji w samorządach

  1. Inwestycje niekorzystne dla społeczności lokalnych
  2. Gospodarowanie gruntami znajdującymi się we władaniu samorządów, nieuzasadnione preferencje np. dla developerów, czy prywatnych właścicieli, kosztem potrzeb społecznych
  3. Niekorzystne zmiany komunikacyjne, utrudnienia w dojedzie do pracy
  4. Niezaspokojone potrzeby na lokale socjalne i usługi pierwszej potrzeby, polityka wynajmu komunalnych lokali użytkowych
  5. Niezaspokojone potrzeby na żłobki, przedszkola, domy opieki, świetlice osiedlowe itp.

Podkategorie

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB