Wykaz zagadnień ogólnych dla poszukiwania lokalnych haseł wyborczych na wybory samorządowe

  1. Realizacja reformy oświaty.

- czy zostały zlikwidowane szkoły, jak ta likwidacja utrudniła dojazd do szkół, skala zwolnień nauczycieli, niekorzystne zmiany na stanowiskach dyrektorskich w szkołach, koszty zmian poniesione przez samorządy, widoczne zmiany programowe niekorzystne dla lewicowych wyborców, widoczny wzrost roli kościoła w szkołach itp.

  1. Zmiany w służbie zdrowia

            - sieć szpitali finansowanych przez NFZ (lub budżet po likwidacji NFZ), czy dobre placówki    utraciły finansowanie, czy wydłużyły się kolejki na zabiegi

          - zmiany w finansowaniu placówek i wynikające stąd uciążliwości

         - skala zjawiska stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy

 Zjawiska nepotyzmu i korupcji w samorządach

  1. Inwestycje niekorzystne dla społeczności lokalnych
  2. Gospodarowanie gruntami znajdującymi się we władaniu samorządów, nieuzasadnione preferencje np. dla developerów, czy prywatnych właścicieli, kosztem potrzeb społecznych
  3. Niekorzystne zmiany komunikacyjne, utrudnienia w dojedzie do pracy
  4. Niezaspokojone potrzeby na lokale socjalne i usługi pierwszej potrzeby, polityka wynajmu komunalnych lokali użytkowych
  5. Niezaspokojone potrzeby na żłobki, przedszkola, domy opieki, świetlice osiedlowe itp.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB