Ankieta informacyjna dla kół PPS

Nazwa koła……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres (siedziba Koła PPS)  ……………………………………………………………………………………………………

 

Data zebrania sprawozdawczo-wyborczego ………………………………………….

Skład zarządu

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Kontakt (email lub telefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie

 

Imię i nazwisko

Kontakt (email lub telefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan opłacalności składek:

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Przewodniczący……………………………………………..

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB