Ogrody działkowe mają na ziemiach polskich tak samo długą tradycję jak Polska Partia Socjalistyczna.

Ogrody działkowe powstawały na bazie potrzeb żywnościowych i zdrowotnych klasy robotniczej, której znaczna część wywodziła się z obszarów wiejskich i przeniosła się do miast w poszukiwaniu pracy i lepszej przyszłości. Pracownicze Ogrody Działkowe zmieniły swoją nazwę na Rodzinne Ogrody Działkowe i działają we wszystkich województwach i powiatach. Upływ czasu potwierdził ich pełną przydatność jako stabilizatora rynku spożywczego i miejsca taniego wypoczynku oraz aktywności fizycznej różnych pokoleń, poczynając od małych dzieci na emerytach i rencistach kończąc. Mają one szczególne znaczenie rekreacyjne dla pracowników poddawanych oddziaływaniom stresowym i pracujących w systemie zmianowym jak kolejarze i transportowcy, strażacy i inne służby mundurowe, energetycy, energetycy, pracownicy szpitali itp. Zgodnie z najnowszymi badaniami trzeba też docenić rolę ogrodów działkowych w walce ze smogiem i ogólnie w ekologii miast.

Sektor ten daje zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracowników ogrodnictwa, nasiennictwa i drobnego przemysłu.

Zarządy Ogrodów Działkowych stanowią dobry przykład organów samorządowych najniższego szczebla. Działkowcy wypracowali sprawdzony system zarzadzania i sprawnie organizują swoje okresowe zebrania, doroczne Konferencje Sprawozdawcze i trzyletnie Konferencje Sprawozdawczo- Wyborcze, korzystając również z doświadczeń bliskiego PPS-owi ruchu spółdzielczego. W środowisku tym działa wielu sprawdzonych działaczy, często emerytów i rencistów.

Ta forma gospodarowania przeżyła okres ataków środowisk prawicowych zwalczających ją ze względu na jej lewicowe korzenie oraz wysiłki developerów, pragnących przejąć w posiadanie atrakcyjne tereny na obrzeżach miast.

Popieramy stabilność prawną i gospodarczą tego sektora. Jako formę prawną jego działalności proponujemy bliskie nam zasady spółdzielczości.

Polska Partia Socjalistyczna deklaruje stałe zainteresowanie i pomoc w zakresie ochrony tej formy organizacyjnej przed wrogimi działaniami lobby z rynku nieruchomości oraz nieuzasadnionymi decyzjami częściowej lub całkowitej likwidacji działek, przy okazji uchwalania planów miejskich.

Deklarujemy również zaangażowanie i pomoc w zakresie prawidłowego rozliczania nasadzeń lub ekwiwalentnych zasad przenoszenia ogrodów.

PPS sprzeciwia się atomizacji środowiska działkowców poprzez prywatyzowanie czy przekształcanie będące ukrytym narzędziem „prywatyzacji”.

 

 

RN PPS
Łódź, 15 czerwca 2019 roku

 

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB