Stanowiska RN

 Ogrody działkowe mają na ziemiach polskich tak samo długą tradycję jak Polska Partia Socjalistyczna.

Ogrody działkowe powstawały na bazie potrzeb żywnościowych i zdrowotnych klasy robotniczej, której znaczna część wywodziła się z obszarów wiejskich i przeniosła się do miast w poszukiwaniu pracy i lepszej przyszłości. Pracownicze Ogrody Działkowe zmieniły swoją nazwę na Rodzinne Ogrody Działkowe i działają we wszystkich województwach i powiatach. Upływ czasu potwierdził ich pełną przydatność jako stabilizatora rynku spożywczego i miejsca taniego wypoczynku oraz aktywności fizycznej różnych pokoleń, poczynając od małych dzieci na emerytach i rencistach kończąc. Mają one szczególne znaczenie rekreacyjne dla pracowników poddawanych oddziaływaniom stresowym i pracujących w systemie zmianowym jak kolejarze i transportowcy, strażacy i inne służby mundurowe, energetycy, energetycy, pracownicy szpitali itp. Zgodnie z najnowszymi badaniami trzeba też docenić rolę ogrodów działkowych w walce ze smogiem i ogólnie w ekologii miast.

Polityka kolejnych rządów po 1990 roku przyczyniała się do umacniania w Polsce doktryny neoliberalnej przyjętej w ramach Konsensusu Waszyngtońskiego pod koniec lat 80. XX wieku oraz działań Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Obydwie te instytucje służą od blisko 40 lat do upowszechniania i wdrażania idei neoliberalnych w świecie. W sferze ekonomicznej sprowadzają się one do powszechnej prywatyzacji, w sferze politycznej do deregulacji ograniczającej rolę państwa. W sferze stosunków międzyludzkich sankcjonują chciwość i brutalną konkurencję na wszystkich polach. Generują konflikty będące zagrożeniem światowego pokoju.

 Polska Partia Socjalistyczna, od początku swego 127 letniego istnienia uważała, że przyszłość narodu polskiego związana jest nierozerwalnie z wychowaniem i edukacją młodego pokolenia, które powinno budować nowoczesną i spójną wizję człowieka i społeczeństwa. Nauczyciele odgrywają kluczową rolę w realizacji tego celu.
Obecna sytuacja materialna nauczycieli pozostaje w głębokiej sprzeczności z ich potrzebami i rolą w społeczeństwie.

Polska Partia Socjalistyczna mówi NIE 
dla ładunków jądrowych na ziemiach polskich oraz udziału w wojnach imperialnych

Stanowisko Rady Naczelnej PPS

Warszawa 16 lutego 2019 roku

 

Polska Partia Socjalistyczna stanowczo protestuje przeciwko mieszaniu naszego kraju w militarystyczne plany USA. Odbywa się to pod hasłami niesienia demokracji, a jest ukrytą formą nowej wersji Pax Americana, której celem jest wyłączne panowanie nad światem, nie zaś pokój i rozwój zgodny z marzeniami wielu narodów i różnych wartości kulturowych i cywilizacyjnych.

                 10 stycznia br., Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego podjął uchwałę, którą de facto rozpoczął realizacje procedur związanych z wejściem w spór zbiorowy. Jest to odpowiedź związkowców na kolejne fiasko rozmów z minister edukacji. W konsekwencji coraz bardziej prawdopodobny jest strajk generalny w oświacie.

            Dziś postawa nauczycieli każe nam uczciwie spojrzeć na problemy w oświacie. Nie powinniśmy traktować ich jedynie jako problemy nauczycieli. Jako Socjaliści uważamy, że Państwo powinno gwarantować młodym ludziom naukę na najwyższym możliwym poziomie. Tylko wtedy, będzie ono w stanie dobrze się rozwijać. Niestety, wydatki na oświatę w Polsce (w przeliczeniu na jednego ucznia) plasują nas znacznie poniżej średniej krajów UE. To ma swoje daleko idące konsekwencje.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB