Uchwały RN

Polska Partia Socjalistyczna podziela zdanie znacznej części polskiego  społeczeństwa o niedopuszczalności przeprowadzenia, z uwagi na poważne zagrożenia,  wyborów prezydenckich w dniu 10 maja b. r. Niepohamowana i  przeciwna wolnościowym tradycjom naszego narodu, chęć kontynuowania i wzmocnienia autorytarnej władzy przez Jarosława Kaczyńskiego i jego popleczników, doprowadzić może do narażenia zdrowia a w konsekwencji bytu ekonomicznego całego społeczeństwa. Zaprzepaszczone zostaną dotychczasowe heroiczne wysiłki pracowników służby zdrowia oraz poświęcenie większości społeczeństwa, które zastosowało się do niełatwych, ograniczających wolności obywatelskie i przynoszących istotne dolegliwości zarządzeń władz państwowych.

W związku ze skierowanym do nas apelem Roberta Biedronia o poparcie go w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Polska Partia Socjalistyczna popiera Roberta Biedronia, jako wspólnego kandydata całej Lewicy. Oczekujemy, że w toku kampanii wyborczej zostaną zaprezentowane ideały bliskie Socjalistkom i Socjalistom. Uważamy, że kandydatura ta uzyska poparcie większości społeczeństwa.

 Rada Naczelna PPS

 

 

Polska Partia Socjalistyczna jest świadoma znaczenia polityki medialnej, jej wpływu na wizerunek partii i znaczenie dla promowania działań na rzecz popularyzowania idei socjalizmu.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Statut i Deklarację Ideową PPS szanujemy konstytucyjne prawo do wolności słowa. Przestrzegamy unormowań prawnych określonych prawem prasowym.

Uchwała Rady Naczelnej Polskiej Parii Socjalistycznej

w sprawie reaktywacji organizacji Młodzieżowej

podjęta w dniu 31 sierpnia 2019 roku

 

 

Rada Naczelna Polskiej Partii Socjalistycznej podejmuje uchwałę o reaktywacji Organizacji Młodzieżowej. Ramy organizacyjne i zasady współpracy z Partią będzie określał Centralny Komitet Wykonawczy. Regulamin oraz zasady funkcjonowania zostaną przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Naczelnej.

Rada Naczelna upoważnia towarzyszy:

  1. Gabriel Karczewski
  2. Bartosz Sieniawski
  3. Bogusław Halski–Pionka

do prac organizacyjnych i rejestracji kandydatów do organizacji młodzieżowej.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB