Uchwały RN

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pojęcia „lewica” i „prawica” powstały w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej w roku 1789. Wówczas we francuskim Zgromadzeniu Narodowym po lewej stronie zasiadali przedstawiciele chłopów i mieszczaństwa.  Reprezentowali  99 % Francuzów  i  żądali  zmiany systemu społeczno-politycznego i gospodarczego. Po prawej stronie byli przedstawiciele szlachty, arystokracji i duchowieństwa. Od tego czasu „lewica” to siły polityczne dążące do sprawiedliwości społecznej, a więc ugrupowania republikańskie, socjalistyczne i antykapitalistyczne .   „Prawica”  to  siły  polityczne, które  konserwują  niesprawiedliwe stosunki  społeczne  i  gospodarcze,  czyli  obecnie  –  kapitalizm.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

 

 

 W  dniu 1 maja - obchodzonym przez  postępowy  świat  od  1890 roku jako Święto Pracy, my członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej przypominamy całemu społeczeństwu polskiemu  o  wielkim wysiłku wielu pokoleń   członków PPS ,  którzy wywalczyli  wolność  dla  narodu  i  prawa  dla  ludzi  pracy  i  kobiet .

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

      Współczesny  neoliberalny  kapitalizm  wywołuje  postawy  egoistyczne,  a indywidualizm  i  utrata więzi  z  innymi  ludźmi są  wszechobecne.   Dążeniem Polskiej  Partii  Socjalistycznej  i  jak  sądzimy  wszystkich  partii  i  organizacji lewicowych,  jest  by  samorządność  lokalna  była  częścią  innego – lepszego  świata.   Świata,  w  którym  ludzie  wspólnie  rozwiązują   swoje  wspólne problemy  i  dbają  o  wspólne  interesy.  Ruch  Solidarność  i  wywodzące  się  z  niej partie  polityczne  głosiły  idee  państwa  obywatelskiego.   Tymczasem obserwujemy  daleko  idącą  centralizacje  władzy,   próby  odbierania samorządom  ich  niewielkich uprawnień    i narzucanie  im rozwiązań,  których nie  chcą  ,  jak  to  ma  miejsce  przy  okazji wprowadzania  nie  przygotowanej  i  nie  skonsultowanej  ze  społeczeństwem reformy  szkolnictwa.

    Obserwujemy również  niebezpieczną  na  szczeblu  lokalnym  tendencję  do upartyjniania  samorządów  i  przenoszenia  do  nich podziałów  i  postaw wrogości  jakie  obserwujemy  w  Sejmie  i  Senacie.

Jedynie  siły  lewicowe  są  w  stanie odwrócić  ten  niebezpieczny  trend  i stworzyć  podstawy  społeczeństwa  prawdziwie  obywatelskiego,   w  którym władza  centralna  i  partie  polityczne  nie  mogą  bezkarnie  decydować  o prawach  lokalnych  społeczeństw,   ponad  ich  głowami .

    Apelujemy  do  wszystkich  partii  i  organizacji  lewicowych  o  podjęcie kontaktów  na  szczeblu  lokalnym  w  celu wypracowania  wspólnej,  nie nacechowanej  partyjnym  interesem  odpowiedzi  na  problemy  lokalnych społeczności.   Odłóżmy,   we  wspólnym  interesie,  uprzedzenia  przeszłości  i podziały  dnia  obecnego.  Promujmy  ludzi,  którzy  chcą   kierować  się interesem  społecznym,  a  nie własną  korzyścią  i  poprzyjmy  ich  w  wyborach.

 

 

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W gospodarce rynkowej wśród występujących form własności – państwowej, prywatnej, komunalnej i spółdzielczej uważa się, że własność prywatna spełnia  rolę siły napędowej gospodarki. Socjaliści respektują własność prywatną i prawa obywateli z nią związane.  Jednak własność prywatna nie jest własnością  „świętą”, nie podlegającą naruszeniu nawet jeśli egzekwowanie prawa do tej własności powoduje uszczerbek, a nawet cierpienie dla innych.  Wrażliwość społeczna i „prawa moralne” determinują nas do przeciwstawiania się zjawiskom z jakimi mamy obecnie do czynienia przy reprywatyzacji domów i gruntów miejskich w całej Polsce, a szczególnie w Warszawie.

  Jesteśmy na FB i YouTube