Uchwały RN

11 listopada każdego roku Polska obchodzi Święto Niepodległości. Święto to obchodzi również Polska Partia Socjalistyczna. Walka o odzyskanie niepodległości była jednym z dwóch podstawowych założeń programowych PPS, kiedy powstawała w dniu 17 listopada 1892 roku na Kongresie w Paryżu.

       W celu przygotowania struktur  PPS do wyborów samorządowych w 2018 roku Rada Naczelna uchwala co następuje:

W celu dalszego doskonalenia działalności struktur PPS Rada Naczelna  wprowadza

     Regulamin Gospodarki Finansowej Rad Wojewódzkich i Komitetów Okręgowych PPS

 

    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.01.2017

 

 

 W  dniu 1 maja - obchodzonym przez  postępowy  świat  od  1890 roku jako Święto Pracy, my członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej przypominamy całemu społeczeństwu polskiemu  o  wielkim wysiłku wielu pokoleń   członków PPS ,  którzy wywalczyli  wolność  dla  narodu  i  prawa  dla  ludzi  pracy  i  kobiet .

  Jesteśmy na FB i YouTube                ,                                      Profil OKW na FB