Artykuły o charakterze historycznym i rocznicowym

    

    W czerwcu 1943 roku Niemcy aresztowali  małżeństwo Kwapińskich. Jak wspominają najstarsi mieszkańcy miasta "po  Kwapińskim płakał cały Sulejów , bo On dla nas był jak Ojciec". 
     Za sprawą ludzi, których uratował od śmierci przetrwała  pamięć o Nim jako o "doktorze z Sulejowa."

 Wielu działaczy Okręgu Warszawskiego PPS wzięło jak co roku udział w upamiętnieniu mogił naszych działaczy na kilku głównych cmentarzach stolicy: Bródnowskim,  Powązkach Cywilnych, Powązkach Wojskowych, Północnym,  Żydowskim i Ewangelickim.

Dnia 27 września 1919 roku naczelne władze administracyjne  Odrodzonej Rzeczpospolitej  zatwierdziły statut  Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim - jako stowarzyszenia opiekuńczo-wychowawczego, utworzonego z inicjatywy działaczy Centralnego Komitetu Wykonawczego  PPS.  Socjaliści uznali, że pomoc w zorganizowaniu opieki  nad dziećmi , sierotami  działań  wojennych , środowisk ubogich, robotniczych, inteligencji pracującej  jest  w procesie odbudowy państwowości  bardzo ważna  dla przyszłości Narodu.  Podobne inicjatywy zrodziły się już  w wielu  regionach odradzającego się państwa. Wspomnieć trzeba o Małopolskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Krakowie,  Towarzystwie Opieki nad Dzieckiem w Bielsku - Białej, czy Gniazdach Dziecięcych we Lwowie. Do pracy w organizowanych akcjach dożywiania, tworzonych  świetlicach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przedszkolach, koloniach a nawet organizacji opieki lekarskiej, włączali się działacze różnych zawodów.  Znajdujemy tu nazwiska osób zasłużonych  dla oświaty, kultury i sztuki,  literatury,  prawa i polityki.

Jeszcze nie minął rok od szumnych obchodów setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej, a już zdążyliśmy świętować stulecie wybuchu Powstań Śląskich, zaś między władzami Gdańska i Rządem trwają spory o kształt obchodów września 1939 r. W polu naszego zainteresowania są więc stale wojny, bitwy, potyczki i walki. Nieporównywalnie rzadziej i znacznie ciszej mówi się o – że użyję tytułu mądrego filmu A. Wajdy - „krajobrazie po bitwie”. A szkoda!

Perl wkrótce wyjechał do Zurichu, gdzie założył sekcję ZZSP i uczestniczył w Kongresie II Międzynarodówki. Z Polaków byli tam m.in. Ignacy Daszyński, Maria i Stanisław Mendelsonowie.
W październiku 1893 Perl zapisał się na uniwersytet w Zurichu. Pisał dla Przedświtu, Pobudki, Robotnika i Nowego Robotnika. W marcu 1894 wyrażał chęć współpracy z Kurierem Lwowskim. W tym samym roku aktywnie uczestniczył w obchodach rocznicy powstania kościuszkowskiego. Twierdził, że te obchody nie podobały się Róży Luksemburg, również wówczas przebywającej w tym mieście. Na I Zjeździe ZZSP zetknął się po raz pierwszy z Józefem Piłsudskim.
Pod koniec 1896 roku Perl ukończył uniwersytet w Bernie, na podstawie pracy – tematem było studium porównawcze teorii ekonomicznej Marksa i de Sismondiego – uzyskał stopień doktora. Analiza porównawcza stanie się potem często stosowaną przez Perla metodą. Nie udało się wydać tej rozprawy drukiem mimo starań ówczesnego redaktora Robotnika, Józefa Piłsudskiego. Rok później została wydana Krótka historia wielkiej rewolucji francuskiej. W lipcu 1898 przyjechał nielegalnie do Lwowa, by wraz z Jodko-Narkiewiczem działać w lwowskiej sekcji ZZSP. Wśród młodzieży lwowskiej zyskał duży autorytet, imponował nonkonformistycznym zachowaniem. Współpracował wówczas z miesięcznikiem Promień i socjalistycznym pismem Światło. Spośród tzw. Promienistych wywodzili się m.in. Zygmunt Kisielewski, Stanisław Kot czy Adam Próchnik.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB