Artykuły o charakterze historycznym i rocznicowym

    

W dniu 1 września w południe  dotarła wiadomość,  że  składane są wieńce  na terenie zbiorczych mogił żołnierzy II – giej wojny światowej  i powstańców Warszawskich, ale brak młodzieży z najbliższej szkoły im. Marii Kownackiej  przy ul. Aspekt . Okazało się, że jest to organizowane przez miasto i ratusz z Bielan z okazji wybuchu II – giez wojny światowej.  W ten sposób, jako dwaj mieszkańcy z sąsiadujących domów ze spółdzielni mieszkaniowej WSBM „Chomiczówka” wzięliśmy udział, jako publiczność w tej uroczystości.  Z kilku szkół z Bielan uczestniczyły delegacje w tym ze znanej nam szkoły im. A. B. Dobrowolskiego”

Ryszard Dzieniszewski

W niedzielę 5 sierpnia na Woli przy rozwidleniu historycznej ulicy Leszno oraz al. Solidarności pod tablicą upamiętniającą domy i instytucje, z których hitlerowcy pomordowali ludność cywilną w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego odbyła się uroczystość upamiętniająca 74 rocznicę tej niesłychanej zbrodni wojennej. Uczestniczyła w nim delegacje PPS z Koła Żoliborz w składzie towarzyszy : Jacek Sadowski nasz kandydat do władz dzielnicy Wola, Henryk Bulski - nasz wieloletni opiekun nad kombatantami i b. żołnierzami misji  pokojowych RP,  Ryszard Dzieniszewski - historyk działalności PPS i jej zbrojnych formacji w okręgu w Warszawie . Wymienienie nas wśród trzech partii politycznych to dowód na prawidłową  organizację uroczystości  mając w pamięci „nieme” uroczystości w poprzednio opisywanej dzielnicy.  Tu na ongiś głównie przemysłowej i  co za tym idzie robotniczej  Woli z  nowym akcentem jakim jest Muzeum Powstania Warszawskiego  jest jeszcze atmosfera szacunku dla  wydarzeń tamtego czasu i pamięć  dla zgrupowania batalionów Milicji PPS i batalionu Im. Okrzei co warto podtrzymywać   Różne wyrywkowe rewelacje dziennikarskie czy publicystyczne jakby odbijały się od świadomości dużej  części  społeczeństwa  wyjątkowo dotkniętej  w bohaterskiej  obronie  w 1939 roku . Przez całą  okupację  Wola cierpiała terrorem hitlerowskim opętanym ideą masowego produkowania na ich fronty walki z aliantami przerywaną sabotażem  robotniczym  kół PPS. 

Mokotów .   Delegacja   PPS  w  składzie -  tow.  Mirosław  Nizielski  -  przewodniczący   CKW  ,         tow.  Ryszard  Dzieniszewski  -  sekretarz  RN  ,   tow.  Henryk   Bulski  -  opiekun   kombatantów   i   żołnierzy  misji  pokojowych   RP  -  złożyła   wieniec   na  uroczystościach   o  godz.  10 w  parku  gen. Dreszera   w  tej   drugiej  co  do  wielkości   dzielnicy   w  naszej  stolicy.   Przypomnijmy,   że   w  walkach  w  tej  dzielnicy   i  opiece  oddziału  kobiecego  nad  ludnością   cywilną   swoją  rolę  spełniał   odział  Polskiej  Armii  Ludowej   (PAL )  pod  dowództwem   tow.  Jana   Mulaka  -  zmarłego  b.  przewodniczącego  PPS,    późniejszego  senatora  –  seniora  III  RP.   Ponieważ  urząd  miasta  zablokował  prezentację   nagłośnieniową   organizacji  składających   wieńce  -  pozostały   nam   wzajemne  pozdrowienia   z   przyjaznymi  nam  delegacjami :   ZNP,   kombatantów  pułku  Baszta   i  zespołu   ZKRP i BWP .  

   Z  okazji   100 - lecia  Odzyskania  Niepodległości   i   w  126  lecie  PPS  -  pamięci   profesorów  kombatantów  ze  środowiska  naszej  partii  związanych  z  techniką  -  Janusza  Ostrowskiego  i  Stanisława  Kwiatkowskiego .

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB