Artykuły o charakterze historycznym i rocznicowym

    

Otrzymano  pilną informację od młodego  aktywisty  z  Koła  Mokotów,  że  na  Cytadeli  Warszawskiej  odbędzie  się  dwudniowa  impreza  grup  rekonstrukcyjnych z  kraju i z  zagranicy  dotycząca  historii  najnowszej - może  powinniśmy  coś  zrobić,  żeby  przypomnieć  udział  działaczy PPS  w  akcie  odzyskania  Niepodległości.  W  tle była oczywiście  przy  oprawie   propagandowej   w  mediach  akcja  rozpoczęcia  budowy  w  tym  miejscu  -  podpisem  vice-premiera  Glińskiego - Muzeum  Historii  Polski.   

  Na  Konferencji  z  zorganizowanej  w  2016  roku  przez  Stowarzyszenie  Wolnego  Słowa  i  w  późniejszej  publikacji  z 2017 roku  „Socjaliści  Solidarności”  w  artykule  Cezarego  Miżejewskiego  „Tradycje PPS   w  opozycji  demokratycznej  1956 – 1980”   i  Tomasza  Truskawy  „Programy  i  działania  PPS  w latach  1987 – 1990” podano  pewne  interesujące  materiały  z  tych  okresów.  Ale  nawet  dyskusja  nad  referatami   nie  wyczerpała   bogactwa  materiału  dotyczącego  tego  blisko  45  letniego  okresu  w  którym  w  różny  sposób   podtrzymywały   w  kraju  działania  i  tradycję   różne   grupy  b.  PPS  i  jak  to  się  miało  do  wydarzeń  po 1989 roku  .

W dniu 14 maja Komisja do badania nieprawidłowości w procesie reprywatyzacji zasobów mieszkaniowych w Warszawie - podjęła decyzję wykonawczą w odniesieniu do domu przy ulicy Schroegera 72 w dzielnicy Bielany. Ta informacja o domu przy peryferyjnej ulicy w przedwojennym układzie stolicy a nobliwym układzie przy stacji metra „Stare Bielany” lat obecnych może nic nie mówić obecnemu pokoleniu. Nosi przecież w sobie pewien nielubiany dla większości mediów potencjał polityczny - sprawiedliwości społecznej .

Dzięki już nie żyjącym tow. profesorom z koła Żoliborz - Bielany - historykowi - Krzysztofowi Dunin Wąsowiczowi z pułku „Baszta” i Januszowi Ostrowskiemu powstańcowi z batalionu OW PPS „im. gen. Jarosława Dąbrowskiego” dowiedzieliśmy się o dramacie osiedla tej przedwojennej spółdzielni „Zdobycz Robotnicza” w ciągu lat 1926 – 1945 w którą byli zaangażowani członkowie PPS . Skromna tablica na bocznej ścianie tego budynku z serii Miejski System Informacyjny - mówi niby coś : o budowie w pustych polach ( z obszaru przyfortecznego z czasów carskich ) i o tym, że budowali to robotnicy. Na tyle pozwalały nam wpływy przy tym aktualnym etapie układu we władzach stolicy . W ostatnich latach pewne nieprawidłowości z częściowej prywatyzacji tego kompleksu dotarły do wiadomości publicznej około dwa lata temu przy okazji sporu młodej matki z małym dzieckiem z prowadzącymi administrację. Najlepiej było to widać w przesłuchaniu b. vice-burmistrza po upublicznieniu przed tąże komisją ds. reprywatyzacji jako cząstkowego beneficjenta tej prywatyzacji . Dzielnica Bielany słynąca z dużego uspółdzielczenia po upublicznieniu jej tragicznej sytuacji znalazła dla tej kobiety połowiczne rozwiązanie z własnej puli .

 W zbliżonym okresie po tej sprawie na płocie zespołu szkół publicznych na wprost Urzędu dzielnicy Bielany został upubliczniony zbiór archiwalnych zdjęć z okresu przedwojennej budowy tej spółdzielni.  Pytanie skąd prywatyzacja niektórych budynków z tego kompleksu.  

 Otóż wybuchły w 1930 roku kryzys światowy i jego pokłosie oraz pewne machinację zarządu spółdzielni wywołały gwałtowne demonstracje robotników. Ówczesne władze jakby na nie patrzeć starały się jakoś to skanalizować i najlepsze kęski czyli budynki przy ulicy Schroegera pozwoliły wykupić po oczywiście zaniżonej cenie po kryzysie - kilku prywatnym polskim potentatom. Pozostawiono budowane drobniejsze rodzinne domki z ogródkami w rękach robotników od wykończenia we własnym zakresie.

W warunkach bliskiej linii obronnej w walce w 1939 roku na tych północno – zachodnich peryferiach stolicy osiedle nie poniosło dużych start. Dopiero duże straty powstały w czasie Powstania w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku. Zawracane z Kampinosu siły powstańcze Żoliborza zostały zmuszone do obrony okrężnej w tym kompleksie i bliskim PPS domu opieki nad dziećmi - „Naszym Domu” . Po dwudniowych bojach i wyparciu powstańców na Żoliborz - Niemcy w akcie zemsty spowodowali ograbienie i spalenie zabudowań niejako ćwicząc technikę popowstaniowej zagłady stolicy. Odbudowę tego kompleksu prowadzili od 1945 roku sami spółdzielcy i najemcy tych kilku domów - pracując praktycznie na własnym majątku nie oglądając się na dekret Bieruta. Machinacje dotyczyły tylko kęska przy Schroegera.

 Dobrze, że chociaż po 88 latach potencjalny elektorat PPS w postaci spadkobierców środowiska robotniczego dostaje za winy kapitału pewną część sprawiedliwości dziejowej.

 Niestety spółdzielczość mieszkaniowa ta podstawowa dla socjalizmu praktyczna kuźnia kadr  jako już znaczącego elementu rodzącego się nowego ustroju w ostatnich latach rozwinęła współpracę ze stosującym własne techniki ekonomiczne środowiskiem prokapitalistycznym.

Historia bieżącego długu spółdzielni „Śródmiejska” to jakby kopia dziejów „Zdobyczy”.

 Na dodatek istniejące nowelizacje prawa spółdzielczego w kierunku wspólnot nie sprawdzają się w obliczu wysokich budynków i osiedli ze względu na przestrzeganie nowych przepisów prawa budowlanego i wielu dziedzin prawa administracyjnego.

 

Tablica Miejskiego Systemu Informacji o osiedlu Zdobycz Robotnicza

Tablica Miejskiego Systemu Informacji o osiedlu Zdobycz Robotnicza

 

Ryszard Dzieniszewski       

W sobotę 12 maja mija 83 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego - dla najstarszych towarzyszy odtwarzających PPS w kraju w latach 80/90 XX w. - znanego też z okresu jego walki o Niepodległość i Socjalizm pod najpopularniejszym pseudonimem tow. „Wiktor”. Z tej okazji przedstawiciele kół PPS Żoliborza i Mokotowa złożyli wieniec pod głazem - pomnikiem pamięci z tablicą upamiętniającą uroczystości pogrzebowe z 1935 roku w Parku im. marszałka Józefa Piłsudskiego w miejscu dawnego warszawskiego lotniska przy ul. Batorego.

Tytuł w dodatku Historia ongiś sztandarowego organu prasowego zwycięskiego związku zawodowego w 1989 roku „Prorok z Trewiru” a dalej na stronie wewnętrznej „Bożyszcze klasy robotniczej” nadaje się do zbadania przez uczciwych politologów z udziałem chyba nie tylko psychologów. Z kolei publicyści w prawicowej telewizji z dokrętką N próbowali wymodlić nową nadzieję na uratowanie kapitalizmu w wersji neoliberalnej podsuwając na chwilę pomysł na - zmianę taką, żeby nią nie była. Określając propozycję znanego francuskiego ekonomisty – Thomasa Piketty’go - jako neosocjalizm założyli, że na chwilę obecną uratuje on kapitalizm przed filozofią marksistowską.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB