Artykuły o charakterze historycznym i rocznicowym

    

W dniu 30 kwietnia w przeddzień święta 1 Maja w godzinach południowych na grobie tow. Kazimierza Pużaka - złożyła kwiaty delegacja PPS: kombatant - wieloletni uczestnik składania tam wiązanek tow. Edmund Szopka z Koła PPS Śródmieście, przewodniczący Rady Naczelnej PPS tow. Bogusław Gorski, przewodniczący Komisji Historycznej PPS tow. Andrzej Ziemski, znany opiekun kombatantów z Koła PPS Żoliborz tow. Henryk Bulski.

   Profesor Tomasz  Nałęcz  autor  wydanej pod koniec  PRL historii POW  -  „tego gorącego kartofla” tamtych czasów  - na łamach dodatku  Ale Historia  z cyklu HISTORIA  KRZEPI  przypomniał   jedną zapomnianą rocznicę.  Otóż  w dniu 9 lutego  minęła   setna rocznica podpisania Traktatu  Brzeskiego, ostatniej haniebnej akcji  zaborców ponad  głowami Polaków.

Zaskoczeniem  choć  miłym  pod  pomnikiem  Józefa Piłsudskiego   w  dniu  11  listopada  ubiegłego  roku  było zapytanie  o  pomnik  byłego   premiera  z  ramienia  PPS   - Jędrzeja  Moraczewskiego.   Okazuje  się,  że  ludzie  z  ośrodków  miejskich  odległych  od  centrów  politycznych  i  kulturalnych  w   sposób  sobie  znany  na  przykład  przez  Internet  dowiadują  się  o  pozycjach   księgarskich   mniej  popularnych  ale  wiele  mówiących  pokoleniu,  które   jeszcze  ma  nadzieję  o  przywracanie   prawdziwie  postępowych  reform.

 To,  że  okupacja  niemiecka  w  Warszawie   dotknie  strasznie  ludność  żydowską  najpewniej  dobrze  wiedział  Szmul  Zygelbojm  działacz  związkowy  i  polityczny  z  ramienia  PPS  z  Łodzi.  Udała się  jemu  ucieczka   do  Warszawy  i zaczął  szybko  organizować  na  skalę  biednej  lewicy  samopomoc  dla  ludności  żydowskiej.   W  opinii  naszego  środowiska  PPS  po  1990  roku  nie  miał  złudzeń  co  do  polityki  hitlerowskiej  w  stosunku  do  Żydów  na  przykładzie  wiadomości  prawdopodobnie  dochodzących  do  niego  jeszcze  sprzed  wojny  z  Niemiec.  Jak  twierdził  tow.  Władysław  Jagiełło  na  zebraniach  koła  PPS Żoliborz  to  miał   duże  problemy  z  własnym  środowiskiem  upierających  się   przy  doświadczeniach  z  Niemcami  z  I-szej  wojny światowej.  Były  to  w  czasie  I- wojny   dla  Żydów   represje   tylko  ekonomiczne.   Niemniej  mogliśmy domniemać,  że  dotarł  do  członków  Okręgu  Warszawskiego  PPS   na  ulicy  Długiej.  

  Wydawałoby  się,  że  PPS  tylko  przy  okazji  rocznic  powinna  się  udzielać  w  zakresie  historii  najnowszej.  Jest  sporo  do  działania  w  sprawach  społecznych   i  gospodarczych  na  rzecz  tej  części  polskiego  społeczeństwa,  które  w  ponad  połowie  nie  idzie  do  urn  wyborczych.  Tak  znaczna  część  uboższej  części  społeczeństwa  zaniedbana  w  naszym  zaborczym  kapitalizmie  ostatnich  27  lat   chyba  nie  prędko  odzyska  zaufanie  do  polityki.  Ale  od  lat   część  frontu  edukacji  młodego  pokolenia  pracuje  nadal  nad  wygodnym  utrwalaniem  tego  stanu  przeinaczania  wkładu  lewicy  w  najnowszą  historię  Polski .

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB