Artykuły o charakterze historycznym i rocznicowym

    

         Uczczono  wkład  towarzyszy  z  Ziemi  Łódzkiej  w  walkę  wyzwoleńczą  PPS  w  1944 roku

  Przedstawiciele władz  naczelnych  Polskiej  Partii  Socjalistycznej  w  osobach  przewodniczącej  Centralnej  Komisji  Rewizyjnej  - tow.  Małgorzaty  Białek  i vice-przewodniczącego  Rady  Naczelnej tow.  Bogdana  Chrzanowskiego  - złożyli  wieniec   pod  pomnikiem  walk  partyzanckich  w  1944  roku  pod  koniec  sierpnia  na  tzw.  Diablej  Gorze  w  powiecie  Opoczno .   W  tej  chwili  to  najwyższe  wzniesienie   powiatu  Opoczno  umiejscowione  jest  w  ramach  rezerwatu   pod  tą  samą  nazwą  i  dobrze,   że  staje  się  też   obiektem  uroczystości   patriotycznych.

   W sobotę w dniu 5 sierpnia w ramach uroczystości  dzielnicowych związanych z 73 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego - pod  pomnikiem-tablicą pamięci pomordowanych mieszkańców Woli przy   zbiegu ulic Leszna, Wroniej i Solidarności wzięła udział wspólna delegacja z tego rejonu miasta trzech członków PPS i działacza  ruchu kombatantów. Dla ruchu socjalistycznego  ten  rejon  miasta  jest  o  tyle  ważny,  że  był  matecznikiem  rodzącego  się z końcem XIX  wieku  polskiego ruchu robotniczego i politycznego  w  różnych  jego formach.  Ale główną  rolę spełniał tu PPS  poczynając od  rewolucji 1904 - 7 roku,  przez  zbrojną  akcję 10/11 listopada 1918 roku, marsz  w  obronie prezydenta Narutowicza, walki  obronne  RBOW  we  wrześniu  1939 roku i akcję przeciw szmalcownikom w 1940 roku, walkę konspiracyjną, pomoc powstańcom  getta i wreszcie  walki  dużej  części  batalionu  im. Stefana  Okrzei  w  Powstaniu Warszawskim.  Walka o pamięć historyczną dotyczącą głównie batalionu OW PPS im. Stefana Okrzei przechodziła w III RP  różne stadia i jej sukcesy zawdzięczmy zmarłemu tow. Jerzemu Żeglińskiemu, byłemu członkowi  Rady Naczelnej PPS odznaczonemu za udział w Powstaniu w walkach na Woli, w Śródmieściu, na Czerniakowie - Krzyżem  VM ale i zmarłemu gen. Edwinowi Rozłubirskiemu  też odznaczonemu orderem VM z batalionu  AL  b.  vice-przewodniczącemu Związku Powstańców Warszawy.

  Wywołani publicznie do dyskusji  przez syna dowódcy baonu Milicji PPS  w walkach powstańczych na  Żoliborzu wzięliśmy udział po raz wtóry w uroczystościach związanych z obchodami wybuchu Powstania Warszawskiego pod  pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego.

Przy okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warto przypomnieć o znaczącym udziale PPS w pomocy dla zydów w getcie.

  PPS  z uwagi na swoją tradycję miała ze wszystkich działających przed wojną partii najlepsze  kontakty  z  działaczami  żydowskimi .   Od  samego  początku  okupacji    ukrywano  działaczy  związkowych,  sportowych,  samorządowych   i  członków  Bundu.   

W dniu 14 marca 2017 roku w Sejmie RP odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli organizacji i partii lewicowych w związku z przygotowywaniem ustawy dotyczącej obchodów 100. rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. 

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB