Artykuły o charakterze historycznym i rocznicowym

    

- Bardziej odpowiadało mi przyjęcie od Chrystusa szlachetnych i pięknych elementów jego nauki, które również w życiu współczesnym reprezentował dla mnie socjalizm. Nie doszedłem więc do zasadniczego negowania religii, ale związane z nią obrządki stały się dla mnie obce - mawiał Witalis Zygmunt Zaremba, urodzony w Piotrkowie działacz PPS-u.
 
 
Witalis Zygmunt Zaremba urodził się 28 kwietnia 1895 roku w Piotrkowie Trybunalskim na Krakowskim Przedmieściu i ulicy Przedborskiej. Pochodził z rodziny ziemiańskiej, jego ojciec Ezachiel Leon Zaremba syn oficjalisty dworskiego. Dzięki wykształceniu ojca, które zdobył w gimnazjum piotrkowskim dosłużył się stopnia podpułkownika w armii carskiej, co pozwoliło na uzyskanie wysokiej emerytury. Po ukończeniu służby, wysoka emerytura pozwoliła na kształcenie synów Matka Zygmunta Zaremby, Katarzyna z Hajczewskich wywodziła się z rodziny która brała udział w Powstaniu Styczniowym. Jak przekazał we „Wspomnieniach” tow. Zygmunt, poważny wpływ na światopogląd i osobowość wywarł Jego dziadek wuj Adamczewski – uczestnik Powstania Styczniowego. 
 
 
 
Zygmunt Witalis Zaremba
 

    W czerwcu 1943 roku Niemcy aresztowali  małżeństwo Kwapińskich. Jak wspominają najstarsi mieszkańcy miasta "po  Kwapińskim płakał cały Sulejów , bo On dla nas był jak Ojciec". 
     Za sprawą ludzi, których uratował od śmierci przetrwała  pamięć o Nim jako o "doktorze z Sulejowa."

 Wielu działaczy Okręgu Warszawskiego PPS wzięło jak co roku udział w upamiętnieniu mogił naszych działaczy na kilku głównych cmentarzach stolicy: Bródnowskim,  Powązkach Cywilnych, Powązkach Wojskowych, Północnym,  Żydowskim i Ewangelickim.

Dnia 27 września 1919 roku naczelne władze administracyjne  Odrodzonej Rzeczpospolitej  zatwierdziły statut  Robotniczego Wydziału Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim - jako stowarzyszenia opiekuńczo-wychowawczego, utworzonego z inicjatywy działaczy Centralnego Komitetu Wykonawczego  PPS.  Socjaliści uznali, że pomoc w zorganizowaniu opieki  nad dziećmi , sierotami  działań  wojennych , środowisk ubogich, robotniczych, inteligencji pracującej  jest  w procesie odbudowy państwowości  bardzo ważna  dla przyszłości Narodu.  Podobne inicjatywy zrodziły się już  w wielu  regionach odradzającego się państwa. Wspomnieć trzeba o Małopolskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Krakowie,  Towarzystwie Opieki nad Dzieckiem w Bielsku - Białej, czy Gniazdach Dziecięcych we Lwowie. Do pracy w organizowanych akcjach dożywiania, tworzonych  świetlicach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, przedszkolach, koloniach a nawet organizacji opieki lekarskiej, włączali się działacze różnych zawodów.  Znajdujemy tu nazwiska osób zasłużonych  dla oświaty, kultury i sztuki,  literatury,  prawa i polityki.

Jeszcze nie minął rok od szumnych obchodów setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej, a już zdążyliśmy świętować stulecie wybuchu Powstań Śląskich, zaś między władzami Gdańska i Rządem trwają spory o kształt obchodów września 1939 r. W polu naszego zainteresowania są więc stale wojny, bitwy, potyczki i walki. Nieporównywalnie rzadziej i znacznie ciszej mówi się o – że użyję tytułu mądrego filmu A. Wajdy - „krajobrazie po bitwie”. A szkoda!

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB