Skład Komitetu Okręgowego, przewodniczący Kół PPS oraz skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej po Konferencji Sprawozdawczowyborczej w Warszawie w dniu 29 września 2018 roku

  Jesteśmy na FB i YouTube                ,                                      Profil OKW na FB