komunikaty

W dniu 18 maja 2017 roku zmarł w Zakopanem Lech Bafia, socjalista, członek PPS, działacz państwowy i sportowy, narciarz i samorządowiec

W 2018 roku przypada 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po trwającym półtora wieku rozbiorze terytorium Polski przez 3-ch zaborców. Polska partia Socjalistyczna miała w odzyskaniu Niepodległości i tworzeniu zrębów niepodległej Polski szczególny udział. Walka i inne  działania PPS dla odzyskania niepodległości łączyły się nierozerwalnie z walką o sprawiedliwość społeczna.

Wydarzenia na Placu Grzybowskim 13  listopada 1904 roku, gdy bojówka PPS, jako zorganizowana formacja militarna, po raz pierwszy od upadku Powstania Styczniowego , przeciwstawiła się policji i wojsku carskiemu, a następnie rewolucja 1905 roku, były wydarzeniami, które zmusiły władze carskie

do przywrócenia części swobód narodowych i poluźnienia terroru. Były tez impulsem do powstania tworzonych ze znaczącym udziałem PPS Legionów Polskich, na czele których stanął przywódca Organizacji Zbrojnej  PPS Józef Piłsudski. Działalność legionów miała olbrzymi wpływ na powstanie, w momencie rozpadu państw zaborczych, niepodległego Państwa Polskiego.  Pierwszy rząd Niepodległej Polski utworzony został w Lublinie przez socjalistę Ignacego Daszyńskiego, a na czele pierwszego rządu powołanego przez Józefa Piłsudskiego po powierzeniu mu władzy przez Radę Regencyjną , stanął również socjalista Jędrzej Moraczewski.

Aktywność Ignacego Daszyńskiego, jako posła z Galicji, do parlamentu monarchii austryjackiej , przyczyniła się do narastania nastrojów niepodległościowych w tym zaborze i umożliwiła powstanie w nim Legionów.

Z wielkim niepokojem przyjęliśmy pominięcie postaci Ignacego Daszyńskiego w przyjętej przez Sejm Ustawie o obchodach rocznicy odzyskania niepodległości. Dzięki natychmiastowej reakcji środowisk lewicowych i zrozumieniu części senatorów, ustawa ta została poprawiona w Senacie i Ignacy Daszyński znalazł się wśród „ojców niepodległości”. Tekst preambuły do tej ustawy zamieszczamy poniżej.

Próba pominięcia postaci Ignacego Daszyńskiego jest dla nas wyraźnym sygnałem spychania sil lewicowych na margines historii. Oznacza to też, że w roku rocznicy odzyskania niepodległości musimy podjąć istotne działania dla podkreślenia roli PPS i innych sil lewicowych w historii Polski.

 

Preambuła USTAWY z dnia 7 kwietnia 2017 r.

O Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Rzeczypospolitej Polskiej

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie wagę wydarzeń roku1918, gdy po 123 latach rozbiorów wysiłek wielu pokoleń Polek i Polaków zaowocował

Odzyskaniem niepodległości a Państwo Polskie ponownie pojawiło się na mapie Europy, dostrzegając potrzebę uhonorowania setnej rocznicy tych wydarzeń, uznając za Ojców Niepodległości w szczególności Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego i Wincentego Witosa, oraz doceniając wkład, jaki w odzyskanie niepodległości wniosła generalicja Wojska Polskiego i duchowieństwo różnych wyznań, w tym szczególnie Kościoła Katolickiego,

 

Uchwala niniejszą ustawę.

 

 

Przy okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warto przypomnieć o znaczącym udziale PPS w pomocy dla zydów w getcie.

  PPS  z uwagi na swoją tradycję miała ze wszystkich działających przed wojną partii najlepsze  kontakty  z  działaczami  żydowskimi .   Od  samego  początku  okupacji    ukrywano  działaczy  związkowych,  sportowych,  samorządowych   i  członków  Bundu.   

 

 Piotrków Tryb. 11. 05. 2017.

 

 Samorząd Miasta

 Piotrkowa Trybunalskiego

 

 Pan

Marian Błaszczyński

 Przewodniczący Rady Miasta

 Piotrkowa Trybunalskiego

                                                                  

Pan

Krzysztof Chojniak

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

 

          Podziękowanie

 

          Rada Okręgowego Komitetu Robotniczego Polskiej Partii Socjalistycznej w Piotrkowie Trybunalskim składa bardzo serdeczne podziękowania Samorządowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, za nazwanie jednego z rond imieniem wielkiego piotrkowianina Zygmunta Witalisa Zaremby.

Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani i zaszczyceni, bo jest nim wielki Piotrkowianin, Człowiek, Patriota,  Humanista nieszczędzący sił w walce o wolną i niepodległą Polskę.

Szczególne jesteśmy radzi,że nadanie imienia Zygmunta Witalisa Zaremby rondu jest dokonane w roku jubileuszu Miasta Piotrkowa i 125 – lecia powstania Polskiej Partii Socjalistycznej.    

            Samorząd Naszego Szacownego Grodu w dziejach naszej długiej historii zawsze pochylał się z wielką troską nad bolączkami dnia codziennego piotrkowian, uzyskując szerokie poparcie społeczne.

            Przesyłamy Wysokiemu Samorządowi moc serdecznych podziękowań za świadectwo pamięci o wielkim piotrkowianinie Zygmuncie Witalisie Zarembie, oraz życzymy dużo zdrowia, sił, zapału i wytrwałości w szerzeniu idei humanistycznych dla dobra człowieka i obywateli Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

 

 

 

 

 

Zarząd

Trwa cykl imprez organizowanych z okazji 150 lecia urodzin Ignacego Daszyńskiego, wielkiego socjalisty, premiera pierwszego rządu po odzyskaniu niepodległości w 1918r.

W dniu 15 marca 2017 w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odbyła się konferencja „Patriotyzm, pacyfizm, socjalizm – idee Ignacego Daszyńskiego w XXI wieku” zorganizowana przez Polski Oddzial Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji (SEC), Stowarzyszenie imienia Ignacego Daszyńskiego, Katedrę Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską WSM.

  Jesteśmy na FB i YouTube