Stanowiska

 

Materiał przyjęty przez RN PPS w dniu 4 lutego 2017 roku

 

#   Na polskiej ziemi – po prawie dwudziestopięcioletniej przerwie - znów stacjonują obce wojska aby walczyć z „rosyjskim imperializmem”. W odpowiedzi na to działanie w Polskę wymierzone są rosyjskie rakiety z ładunkami jądrowymi, a rosyjskie siły konwencjonalne są gotowe do odparcia ewentualnego ataku z zachodu. Polska, podobnie jak wcześniej Ukraina, została użyta instrumentalnie przez USA do tworzenia struktur politycznych i militarnych skierowanych przeciwko Rosji. Rządzący Polską wykazując ogromną wrogość wobec Rosji – fobię antyrosyjska – realizują politykę: wrogów mamy blisko, a przyjaciół daleko. Polska już nie jest państwem niepodległym – jest wasalem USA.

 

 

materiał akceptowany przez Radę Naczelną PPS

na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2016 roku

 

    W minionym ćwierćwieczu i w Polsce i na całym ziemskim globie zaszły istotne procesy, które są określane jako globalizacja. Wiele spraw natury społecznej, politycznej, a  przede wszystkim natury ekonomicznej ma obecnie zasięg globalny.

   Rozpad Związku Radzieckiego i zakończenie zimnej wojny stworzyło warunki do dominacji kapitalizmu na świecie z USA jako samodzielnym przywódcą ekonomicznym, politycznym i militarnym.

   Umacnianie dominacji kapitalizmu wymaga unicestwienia ideologii innych niż kapitalizm. Propagatorzy kapitalizmu odnieśli znaczne sukcesy w Europie, a szczególnie w dawnych państwach Demokracji Ludowej. Socjalizm – nie mówiąc już o komunizmie – jest w mediach przedstawiany jako ustrój nie tylko nieefektywny ekonomicznie, ale też jako ustrój  totalitarny - uprawiający terror wobec ludzi pracy.

   Współczesny kapitalizm jest przedstawiany jako „samo dobro”, a socjalizm jako „samo zło”. To nie jest prawda. O tym muszą mówić polscy socjaliści i ich partia.

  Minęło ćwierć wieku panowania kapitalizmu w Polsce i w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Jest więc pora aby dokonać oceny tego okresu. 

„O aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej w Polsce i na świecie”

przyjęte w dniu

24 września 2016 roku

 

  I.  Minęło 36 lat od strajków sierpniowych i powstania „Solidarności”, a 40 lat od powstania Komitetu Obrony Robotników (KOR), który inspirował strajki. Oba te wydarzenia, powstanie  Solidarności i KOR miały wpływ na ukształtowanie dzisiejszej Polski. „Solidarność” początkowo nie zamierzała likwidować „komunizmu” w Polsce. Nie było takich życzeń wśród 21 postulatów z jakimi wyszli stoczniowcy. Można więc powiedzieć, że zaprowadzenie w Polsce kapitalizmu nie było postulowane przez strajkujących - to ponad planowy efekt strajków sierpniowych.

 

Rada Wojewódzka PPS w pełni popiera  inicjatywę  Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w sprawie budowy kolejnych stopni wodnych w ramach Kaskady Dolnej Wisły. 

     Pomysł ten i koncepcje realizacji w różnych formach zgłaszano jeszcze w latach 30-tych XX wieku. Już wówczas wybitni Polacy  uważali,że najlepszą i najtańszą jest energia  elektryczna  uzyskiwana z wykorzystania naturalnych i nietoksycznych źródeł. Wiele środowisk naukowych popiera tę koncepcję  nadal i uważa , że jest ona również najzdrowsza dla  obecnych i następnych pokoleń.

  Jesteśmy na FB i YouTube