Rady Wojewódzkie PPS

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.

                      

 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz zagadnień ogólnych dla poszukiwania lokalnych haseł wyborczych na wybory samorządowe

  1. Realizacja reformy oświaty.

- czy zostały zlikwidowane szkoły, jak ta likwidacja utrudniła dojazd do szkół, skala zwolnień nauczycieli, niekorzystne zmiany na stanowiskach dyrektorskich w szkołach, koszty zmian poniesione przez samorządy, widoczne zmiany programowe niekorzystne dla lewicowych wyborców, widoczny wzrost roli kościoła w szkołach itp.

  1. Zmiany w służbie zdrowia

            - sieć szpitali finansowanych przez NFZ (lub budżet po likwidacji NFZ), czy dobre placówki    utraciły finansowanie, czy wydłużyły się kolejki na zabiegi

          - zmiany w finansowaniu placówek i wynikające stąd uciążliwości

         - skala zjawiska stosowania klauzuli sumienia przez lekarzy

 Zjawiska nepotyzmu i korupcji w samorządach

  1. Inwestycje niekorzystne dla społeczności lokalnych
  2. Gospodarowanie gruntami znajdującymi się we władaniu samorządów, nieuzasadnione preferencje np. dla developerów, czy prywatnych właścicieli, kosztem potrzeb społecznych
  3. Niekorzystne zmiany komunikacyjne, utrudnienia w dojedzie do pracy
  4. Niezaspokojone potrzeby na lokale socjalne i usługi pierwszej potrzeby, polityka wynajmu komunalnych lokali użytkowych
  5. Niezaspokojone potrzeby na żłobki, przedszkola, domy opieki, świetlice osiedlowe itp.

 

 

Ankieta informacyjna dla kół PPS

Nazwa koła……………………………………………………………………………………………………………………..

Adres (siedziba Koła PPS)  ……………………………………………………………………………………………………

 

Data zebrania sprawozdawczo-wyborczego ………………………………………….

Skład zarządu

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Kontakt (email lub telefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie

 

Imię i nazwisko

Kontakt (email lub telefon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan opłacalności składek:

……………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Przewodniczący……………………………………………..

 

Polska Partia Socjalistyczna

 ODEZWA PIERWSZOMAJOWA

1 maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, ma w tym roku wymiar szczególny, ponieważ obchodzimy go w Stulecie Odrodzenia Państwa Polskiego. My członkowie Polskiej Partii Socjalistycznej przypominamy całemu społeczeństwu polskiemu o wielkim wysiłku wielu pokoleń Polaków, szczególnie socjalistów, którzy uczestniczyli w odbudowie Rzeczpospolitej i walczyli o jej niepodległość, działali na rzecz praw pracowniczych i socjalnych, przeciwstawiali się nacjonalizmowi i faszyzmowi. Wspieraliśmy postępowe ruchy społeczne, upominaliśmy się o prawa kobiet, mniejszości narodowych i wykluczonych.

Polska jest niepodległa i demokratyczna. Skończył się czas przemocy, lecz wciąż istnieje potrzeba by upominać się o prawa ludzi pracy, sprawiedliwość społeczną i wolności obywatelskie. To nasza rola.

 Czeka nas wiele pracy. Walka polityczna, która nie musi już być, jak kiedyś krwawa, lecz oparta o Konstytucję, prawo i mandat wyborczy.

 Musimy uświadomić społeczeństwu polskiemu, że zmiany na lepsze są możliwe i poprowadzić społeczeństwo do tych zmian.

Rozwojowi Polski po roku 1989 towarzyszy w dalszym ciągu narastające rozwarstwienie społeczne i pogłębiająca się nierówność szans obywateli w sferze gospodarki, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, wypoczynku, a także możliwości publicznego prezentowania swoich poglądów. Rozwarstwienie społeczne rośnie, jako efekt neoliberalnych stosunków gospodarczych, w których zysk korporacji i właścicieli jest jedynym kryterium, a jednostka pozostawiona jest sama sobie

  Podstawowe zasady praw obywatelskich są systematycznie naruszane przez rządzących. Mamy obecnie do czynienia z dyspozycyjną prokuraturą i politycznie podporządkowanymi sądami. Rozszerza się zakres inwigilacji, ogranicza swobodę zgromadzeń, blokuje działanie instytucji stojących na straży przestrzegania swobód obywatelskich.

 Wolność indywidualna obywatela ograniczana  jest również żądaniami Kościoła Katolickiego, a wolność wyboru w wyborach ograniczona jest dostępem do większości środków masowej komunikacji. Obecne w parlamencie partie polityczne stały się wyłącznie „mechanizmami wyborczymi”

Elity postsolidarnościowe, które sprawują w Polsce władzę, straciły orientację propaństwową i modernizacyjną, uwierzyły w złudne i fałszywe dogmaty wolnego rynku i rządzą poprzez podziały społeczne, nie realizując bliskich nam, uniwersalnych wartości wynikających z idei sprawiedliwości społecznej i dobra człowieka

Solidarność ludzi pracy jest obecnie równie potrzebna jak w przeszłości.

Ludzie Pracy swoim codziennym wysiłkiem, swoją pracą tworzą wszystko, co jest potrzebne w naszym życiu – dobra materialne i niematerialne. To jest Ich święto – to jest Nasze święto.

Apelujemy do wszystkich ludzi lewicy o wspólne działania dla stworzenia lepszej, bardziej sprawiedliwej i przyjaznej każdemu obywatelowi Polski.

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJ

 

  Zapraszamy do udziału w uroczystości 1 Majowej pod kamieniem pamiątkowym czynu zbrojnego OB PPS z 1904 r. na Placu Grzybowskim godz.10.00 organizowanej przez PPS i jej partnerów z Porozumienia Socjalistów.

W  czasie  reaktywacji  struktur Polskiej Partii   Socjalistycznej  po  1990  roku  gdy  żyli  jeszcze  więźniowie  tego  obozu  wtedy  znanego  przez  moje  pokolenie  tuż  powojenne też jako   Oświęcim  i  jego   podobóz  Brzezinka  to  dla  nas  - mieszkańców  Warszawskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej   wprost  niewyobrażalne  było „przenazwanie”  w  tej  dzielnicy  szkół  im.  „Kostka”   Konstantego   Jagiełły  - uciekiniera  z  KL  Auschwitz  i  poległego  w  walce  obok  obozu  w  dn. 27   października  1944  r.  oraz dowódcy  plutonu  RPPS   Ryszarda  Suskiego poległego  w  Powstaniu  Warszawskim. 

Podkategorie

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB