Stowarzyszenie Miłośników Historii Organizacji

    Młodzieżowych „Pokolenia”

   10-512  Olsztyn, ul. Kopernika 45/IV

 

 

 


 

 

Redakcja „Tygodnika Przegląd”

   w Warszawie

OCALMY POMNIK!

 

Komu przeszkadza napis na pomniku odbudowanym w Iławie przed 70 laty?

Na pewno kilku politycznym neofitom z PIS-u. Pragną oni zniszczyć napis - „ZJEDNOCZONEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ NA CHWAŁĘ  SPOŁECZEŃSTWO POW. SUSKIEGO W IV ROCZNICĘ ODRODZENIA POLSKI,  IŁAWA 22 LIPCA 1948 R.”.

Pomnik jest historycznym obiektem, który łączy pokolenia Iławian. Na trwałe wpisał się w dzieje miasta i jego pejzaż. Wzniesiony na wzgórzu dominującym nad stadionem Klubu Sportowego „Jeziorak” mobilizuje również kibiców do dopingujących haseł: „Orły do boju”.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta Iławy z dnia 3 stycznia 2000 roku Zarząd Miejski Stowarzyszenia Miłośników Historii Organizacji Młodzieżowych „POKOLENIA” upoważniony został do sprawowania opieki nad pomnikiem „ZJEDNOCZONEJ MŁODZIEŻY POLSKIEJ NA CHWAŁĘ”   z myślą o jego renowacji. Odnowienie pomnika nastąpiło w 2006 roku po ogólnokrajowej zbiórce składek na ten cel przez członków „POKOLENIA” oraz pomocy posła Andrzeja Umińskiego.

Od półwiecza jest to miejsce spotkań kilku pokoleń mieszkańców Iławy i okolic oraz osób które czynnie uczestniczyły w odbudowie i rozbudowie miasta, społeczników, weteranów pracy i młodzieży. Pomnik stanowi ważny element więzi społecznych, historycznych i kulturowych.

Tylko ludziom o ograniczonych poglądach politycznych inspirowanych przez partyjną indoktrynację PIS i zalecenia IPN zależy na poróżnieniu mieszkańców Iławy i zerwaniu trwałych więzów przyjaźni oraz zakorzenionych przeżyć z lat młodości. Tylko osobom ogarniętym maniakalną fobią burzenia i niszczenia obiektów historycznych może zależeć na zniszczeniu pamięci pokoleń.

Jako Stowarzyszenie od 30 lat upowszechniające tradycje ruchu młodzieżowego wyrażamy swe oburzenie i sprzeciw wobec niszczycielskich decyzji dot. obiektów historycznych. Apelujemy o zaniechanie tych działań również przez władze miasta. Niech historyczny obiekt służy nadal z pożytkiem dla dobra mieszkańców i wielu społecznych organizacji.

Dla Stowarzyszenia „ POKOLENIA” pomnik jest szczególnie ważny, gdyż wpisał się w historię działalności organizacji ponieważ nawiązuje do Kongresu Jedności Młodzieży Polskiej we Wrocławiu w dniu 22 lipca 1948 roku i powstania Związku Młodzieży Polskiej.

 

Przewodniczący  Zarządu Wojewódzkiego  

   Stowarzyszenia „POKOLENIA”  w Olsztynie

Jerzy Jabłoński

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB