Artykuły o charakterze historycznym i rocznicowym

  Budynek    przedwojennej    Kasy    Chorych   przy   ulicy   Mariańskiej

W   okresie  przedwojennym  -   sól  w  oku   zwolenników  kapitalizmu 

W  czasie  okupacji  pełnił  przez  pewien  czas  rolę  szpitala  dla  getta     

Pod  gmachem  Zachęty  złożono hołd  w rocznicę zabójstwa w  dniu 16 grudnia wiązanki kwiatów  i zapalono znicze. W ten sposób PPS i SLD uczciły tragiczną dla polskiej lewicy rocznicę  zamachu na pierwszego Prezydenta Polaki – prof. inż. Gabriela Narutowicza. 

  Jesteśmy na FB i YouTube