Publicystyka

Jest dziś czas i miejsce, aby przypomnieć Adama Rapackiego, działacza socjalistycznego, spółdzielcę i wybitnego ministra spraw zagranicznych w Polsce Ludowej, szanowanego przez cały świat.

W projektach dotyczących reformy sądownictwa pojawia się idea zwiększenia roli suwerena w ocenie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości a szczególnie pracy sędziów. Miałby także wzrosnąć udział obywateli w procesie orzekana, co gwarantuje art. 182 Konstytucji. Obecnie artykuł ten realizowany jest poprzez instytucję ławnika, (niezawodowy członek składu orzekającego)

 Delegacja PPS w składzie sekretarza RN Ryszarda Dzieniszewskiego, przedstawiciela środowiska pomocy kombatantom Henryka Bulskiego oraz przedstawicielki koła terenowego PPS - Ewy Gryś uczestniczyła w tegorocznych obchodach słynnej obrony Barykady Września 1939 roku na Ochocie przy rogu ulic Grójeckiej i Opaczewskiej  To właśnie postument Barykady w kształcie wielkich cyfr 1939 w poprzek ulicy Grójeckiej zbudowany jeszcze w czasach Polski Ludowej niesie w sobie symboliczne miejsce czynu tramwajarzy , w znacznej części z PPS, z zajezdni na Opaczewskiej , którzy przewrócili w tym miejscu tramwaj, rozpoczynając w ten sposób budowę barykady . To także symbol zrywu ludności i barykady na Woli oraz mniej znanych przyczółków obrony na Sadybie, w zajezdni Mokotów, na Grochowie, Bielanach, Pelcowiźnie a także bohaterskiego trudu pracowników służby zdrowia, straży pożarnej oraz żołnierzy Robotniczych Batalionów Obrony Warszawy pod dowództwem kpt. Koeniga. Należy też wspomnieć, że PPS poniósł ciężką stratę już w pierwszych chwilach obrony bo zbombardowano siedzibę partii na ul. Wareckiej niszcząc przy okazji redakcję ROBOTNIKA w której płomienne artykuły pisał Mieczysław Niedziałkowski zamordowany w Palmirach.

Tuż przed obchodami kolejnej rocznicy wybuchu powstania warszawskiego w ramach działań koła Żoliborz rodzina kombatanta ciężko doświadczonego zsyłką syberyjską odzyskała wyłudzoną kwotę zgodnie z wyrokiem sądowym. Jest to efekt współpracy pokrzywdzonych ze środowiskiem działaczy postępowej spółdzielczości mieszkaniowej o przedwojennych jeszcze korzeniach oraz doradcami z sąsiedniej spółdzielni nauczycielskiej.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB