Publicystyka

    W  72 rocznicę Powstania Warszawskiego  warto przytoczyć obecny stan wiedzy o wkładzie Okręgowych  struktur Polskiej Partii Socjalistycznej  i współpracujących z nią organizacji  w czasie działań powstańczych.

Pamięci powstańców z IV batalionu Organizacji Wojskowej  Polskiej Partii Socjalistycznej–imienia  generała Jarosława Dąbrowskiego  na 72 rocznicę wybuchu walk Powstania Warszawskiego.

 

   Uroczystość obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego, pod tablicą na ulicy Suzina ku czci poległych powstańców IV  batalionu Organizacji Wojskowej  Polskiej Partii Socjalistycznej imienia  generała Jarosława Dąbrowskiego,  od lat  ma  wymiar symboliczny w historii stolicy.

  Przypadkowe starcie patrolu transportującego broń  dla Kedywu na pobliskiej ulicy Krasińskiego,  na prawie trzy godziny przed godziną W, spowodowało dekonspirację  koncentracji tych kompani Organizacji Wojskowej  Polskiej Partii Socjalistycznej, które akurat pobierały  broń do walki ze skrytek.  Mimo to odparto pierwszy atak i podjęto walkę, która krwawo przetoczyła się  przez  kilka kolonii żoliborskiego  osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej . Przypomnieć tu należy, że WSM powstała  z inicjatywy PPS stanowiła  dla innych miast Polski wzorzec nowoczesnego rozwiązywania problemów społecznych.  

  Wysiłkowi pokolenia naszych  ojców socjalistów warszawskich, w tym kapitana  Dąbrowskiego pseudonim  Stary uczestnika akcji dostawy przez oddziały PPS w walkach 1939 roku pocisków armatnich z  Palmir  do stolicy,  zawdzięczamy postawienie tej tablicy  w czasie  odwilży popaździernikowej  1957 roku . Tablica symbolicznie oddaje  cześć tylko tym jej członkom  z oddziałów bojowych  PPS, którzy padli w boju w pierwszym dniu walki powstańczej. Dla  wielu rodzin żoliborskich jest też od  lat symbolem  wkładu PPS w początki  powołania państwa  podziemnego  i jego oddziałów powstałych na bazie robotniczych batalionów obrony Warszawy z września 1939 roku. Broń z tego okresu ukryto wtedy w spółdzielni i została ona wykorzystana w powstaniu .     

 Na  tablicy  są  wymienieni ludzie  którzy uczestniczyli w walkach września 1939 roku,   pomocy dla  powstania w getcie i akcjach sabotażowych, na co dzień pracujący zawodowo lub uczący się na tajnych kompletach.

  Takiej skali  współpracy jaka miała miejsce w  Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  przez prawie dwa miesiące  trwania powstania, głównie dzięki  PPS , nie odnotowano w innych dzielnicach.

Uwieczniło to we wspomnieniach wielu członków PPS -  ludzi polskiej nauki , żeby wymienić profesorów Nowickiego, Ostrowskiego, Żarnowskiego, docenta Strzeleckiego,  kilku późniejszych wojewodów i ministrów, rzeźbiarki  Zbrożyny, pisarki dziecięcej Kownackiej i dyrektorki szkoły Dunin – Wąsowiczowej.

 Po roku 90 – tym , w mniejszej skali,  uczczono  tablicami pamięci walk powstańczych mury  spółdzielni na Żoliborzu, Ochocie i  Śródmieściu.

  OKW  PPS

  • - Socjalizm to ustrój nadrzędności pracy nad kapitałem- to praca tworzy dobrobyt społeczeństw i z pracy powstaje kapitał, którego podział i wykorzystanie powinno służyć dalszemu rozwojowi społeczeństwa;
  • - Socjalizm to ustrój w którym zaspakajanie potrzeb społeczeństwa jest nadrzędne nad  doraźnym  zyskiem
  • -Socjalizm to ustrój w którym zapewniona jest równość praw w każdej sferze zarówno politycznej, społecznej i gospodarczej niezależnie od posiadanego majątku, pochodzenia,
  • przynależności partyjnej, wyznawanej religii czy preferencji osobistych
  • - Socjalizm to ustrój w którym zapewniona jest godność i wolność indywidualna każdego, w sposób uświadomiony ograniczona potrzebami innych członków społeczności- niedopuszczalny jest wszelki dyktat wynikający z przewagi liczebnej,  siłowej lub ekonomicznej  

PPS: Państwo powinno być państwem opiekuńczym

Państwo powinno być opiekuńcze, musimy wrócić do czasów, kiedy rządziła lewica - mówił szef Polskiej Partii Socjalistycznej Bogusław Górski podczas obchodów 1 maja w Warszawie. W uroczystości na Placu Grzybowskim wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie działacze PPS, SLD, Unii Pracy i OPPZ.
 

 

 

PPS zaniepokojona sytuacją w kraju


   

PPS: Popieramy działania ZNP przeciwko rządowym zmianom w systemie edukacji

„Polska Partia Socjalistyczna w pełni solidaryzuje się ze  stanowiskiem  Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie przeprowadzanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reformy szkolnictwa i popiera działania Związku podejmowane w tej sprawie” – czytamy w liście PPS do Sławomira Broniarza. 

 PRZECZYTAJ


 

   Referendum w sprawie aborcji

 


WP opinie

Rafał Woś: Prawico, wyjdź poza schemat, czytaj Marksa i Różę Luksemburg!

Polska prawica przechodzi od pewnego czasu przyspieszony kurs lewicowego myślenia. Konserwatywni politycy i publicyści, którzy jeszcze niedawno modlili się do Friedmana i Hayeka, dziś mówią Karolem Marksem i Różą Luksemburg, choć pewnie o tym nawet nie wiedzą. A powinni wiedzieć i się nawet trochę doszkolić. Pozwoli im to uniknąć wielu pułapek, w które wpadają. Mam więc radę dla kolegów z prawicy. Poczytajcie sobie Marksa i Różę Luksemburg! Gwarantuję, że będziecie wtedy bardziej spójni - pisze Rafał Woś dla WP Opinii.Towarzysz Grzegorz Ilka odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności!
czytaj

 


  
Są pomniki robotników, ale nie ma już zakładów
czytajPPS pisze list otwarty z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości
czytaj


    
PPS na 1 Maja
czytaj

 

 

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB