Publicystyka

W dniu 8 maja 2020 roku mija 75 rocznica kapitulacji Niemiec wobec wojsk koalicji antyhitlerowskiej w Europie. Fakt ten zaciera się w pamięci ludzkiej, ale nadal jest żywy w pamięci historycznej całego globu.

Tytuł artykułu jest parafrazą tytułu rozmowy z Profesorem Tadeuszem Klementowiczem opublikowanej w „Przeglądzie” Nr 11/2020 „Kapitalizm w czarnej dziurze. Świat jako obóz pracy”.

W pełni podzielam poglądy profesora, że „Polska tkwi na peryferiach światowego kapitalizmu”. W tym kontekście chcę zwrócić uwagę na zjawiska jakie zachodzą aktualnie w Polsce w dobie pandemii. Początkowe nastoje solidaryzmu społecznego będące cechą ustroju sprawiedliwości społecznej,  szybko ustąpiły  nastrojom wzajemnej izolacji i rywalizacji, które są immanentną cechą klasycznego kapitalizmu .

Okres blisko 23 lat obowiązywania nowej Konstytucji w III RP skłania do wielu refleksji i ocen jej funkcjonowania na tle porządku polityczno-prawnego, jaki został zapisany i jest realizowany w bieżącej praktyce działania Państwa Polskiego. Na tle widocznego kryzysu państwa gołym okiem widoczny jest kryzys polskiej prezydentury, który trwa już co najmniej kilkanaście lat. Można przypuszczać, że ma on przyczyny zarówno konstytucyjne, jak i personalne.

Ukazał się  lutowy  numer dwumiesięcznik KURIER -  cenionego  informatora  w  spółdzielniach  mieszkaniowych  Warszawy.  Na  wstępie  Krajowa  Rada  Spółdzielcza przypomniała,  że  będziemy obchodzić  w  dniu  29  października 100  lecie  uchwalenia  w  1920  roku  Ustawy  Spółdzielczej .  Zawdzięczamy  to  też takim  wybitnym  politykom  socjalistycznym  z  PPS  i  ludowym  z  PSL  jak :  Franciszek  Stefczyk,  Stanisław  Thugutt,  Stanisław  Wojciechowski  ( późniejszy  prezydent  RP ),  Wincenty  Witos,  Stanisław  Grabski.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB