Publicystyka

Przygotowywana przez PiS „danina” od najlepiej zarabiających na rzecz osób niepełnosprawnych to wprowadzenie faktycznie drugiego progu podatkowego (nie traktuję minimalnej obecnie kwoty wolnej od podatku jako progu podatkowego), przy czym ten próg został ustawiony bardzo wysoko i obejmie znikomy procent społeczeństwa.

W tym miejscu należy przypomnieć, że to PiS za swoich pierwszych rządów zniósł drugi próg podatkowy, który wówczas obejmował osoby o stosunkowo wysokich dochodach, nie tylko elitę finansową, co ma miejsce obecnie.

W Polsce mamy samorządy i system samorządowy, ale brakuje w tym systemie prawdziwej samorządności. To tylko pozorny paradoks, bowiem pojęcie samorządów i samorządności  nie jest w polskiej praktyce tożsame.

W tym miejscu trzeba sięgnąć do rodzajów demokracji. 

Prezentując kandydatów  PiS  na prezydentów wszystkich miast wojewódzkich Prezes PiS tłumaczył, że odbywa się to w Warszawie, a nie w miastach w których mają kandydować, „” bo Polska jest jedna”. Obrazuje to jak Pan Prezes wyobraża sobie Polskę. Ma to być Polska całkowicie scentralizowana, w której wszystkie decyzje zapadają centralnie, a konkretnie w gabinecie na Nowogrodzkiej. Wizja prezesa to samorządy realizujące polecenia partii, a nie suwerenne reprezentowanie interesów społeczności lokalnej.

  Co  się  stało,  że  gazeta  powiązana  z  koalicja  rządową  19  marca  podała  zysk  brutto  - akurat  właściciela  Biedronki  liczącej u  nas  ponad  2800  sklepów  obliczony  na  2  miliony  euro.    Po  przeliczeniach  na  złotówki  równoważna  średnia  miesięczna  pensja  brutto  jego   pracowników  to ok.  4700 złotych.    Jeżeli   to  prawda  to  po  co  być  nauczycielem ,  hydraulikiem,  policjantem  a  już  przechlapane  jest  życie  pielęgniarki ,  emeryta  lub  rencisty  .  Raj  na  ziemi  polskiej  zaczyna  się  więc  na  stanowisku  w  sklepie  portugalskiego  filantropa  co  sklepy  ma  oprócz  Polski   tylko  w  swoim  kraju  i  niezwykle  rozwiniętej  demokratycznie  Kolumbii.  

  Jesteśmy na FB i YouTube                ,                                      Profil OKW na FB