Publicystyka

Uroczystości rocznicowe, w których również brała udział cała lewica, w tym bardzo aktywnie PPS, skłaniają do kilku refleksji. Tak się bowiem składa, że udział w procesie odzyskiwania niepodległości, szczególnie PPS i socjalistów, był  od momentu powstania partii w 1892 roku ogromny i przez całe pokolenia niedoceniany. Wiązało się to z endecką narracją historyczną, która do 1939 roku miała dominujący wpływ na myślenie Polaków. Odgrywała ona ogromną rolę również po wojnie, bowiem pierwiastek endecki był jednym z ważnych komponentów Polski Ludowej. Objawienie się go w ostatnich latach w polityce III RP nie jest niczym nowym. Nowym elementem jest tolerancja i uleganie władz państwowych i części opinii publicznej na argumenty polityczne i społeczne nowej endecji, co może świadczyć o słabości lub związkach ideowo-politycznych z tym nurtem.

Po 100 latach od utworzenia Rządu Ludowego pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, ten Wielki Polak i Socjalista otrzymał pomnik i udekorowano go pośmiertnie Orderem Orła Białego

Od morza do Tatr powiało grozą… Hiobowe wieści podawano sobie z ust do ust: Słyszała pani, moja pani… A kuzynka mi mówiła, że jej koleżanka słyszała w telewizji…, Co się dzieje na tym świecie?  Za moich czasów to tak nie mogło być… I to w polskiej szkole, moja pani!!!  Do czego to nas doprowadzi?  Gdzie są ci nauczyciele!?  Wie pani, słyszałam, że to wszystko przez to ZNP i przez ich jakiś Głos Nauczycielski! Okropieństwo!!! Ja tam tego nie czytam!!! Jak tam takie rzeczy drukują?

Fora internetowe rozgrzały się do czerwoności, z czego skwapliwie korzystały organy medialne „bratnich” związków zawodowych chętnie publikując wypowiedzi, iż to ZNP jest organizatorem akcji i co forumowicze na ten temat sądzą.

Partia wojny to groźne zjawisko. To głównie stan umysłu, który rozprzestrzenia się we współczesnym świecie, często jako wspólnota emocjonalna obrony przed zagrożeniami, wrogami realnymi lub wyimaginowanymi, zjawiskami, które można przypisać „obcym” lub konkretnym ludziom, układom, państwom czy porozumieniom międzynarodowym. To stan, który dotyczy nie tylko jednostek, ale całych grup społecznych, również państw. Dotyczy to również Polski. 

  Jesteśmy na FB i YouTube                                                    Profil OKW na FB