Publicystyka

Prezentując kandydatów  PiS  na prezydentów wszystkich miast wojewódzkich Prezes PiS tłumaczył, że odbywa się to w Warszawie, a nie w miastach w których mają kandydować, „” bo Polska jest jedna”. Obrazuje to jak Pan Prezes wyobraża sobie Polskę. Ma to być Polska całkowicie scentralizowana, w której wszystkie decyzje zapadają centralnie, a konkretnie w gabinecie na Nowogrodzkiej. Wizja prezesa to samorządy realizujące polecenia partii, a nie suwerenne reprezentowanie interesów społeczności lokalnej.

  Co  się  stało,  że  gazeta  powiązana  z  koalicja  rządową  19  marca  podała  zysk  brutto  - akurat  właściciela  Biedronki  liczącej u  nas  ponad  2800  sklepów  obliczony  na  2  miliony  euro.    Po  przeliczeniach  na  złotówki  równoważna  średnia  miesięczna  pensja  brutto  jego   pracowników  to ok.  4700 złotych.    Jeżeli   to  prawda  to  po  co  być  nauczycielem ,  hydraulikiem,  policjantem  a  już  przechlapane  jest  życie  pielęgniarki ,  emeryta  lub  rencisty  .  Raj  na  ziemi  polskiej  zaczyna  się  więc  na  stanowisku  w  sklepie  portugalskiego  filantropa  co  sklepy  ma  oprócz  Polski   tylko  w  swoim  kraju  i  niezwykle  rozwiniętej  demokratycznie  Kolumbii.  

   Niejako  podobne  zagadnienie  opisane  poprzednio  o  „zainteresowaniu”   developerów   terenami   spółdzielczymi  na  Bielanach  wystąpiły  na  Saskie  Kępie  z  linią  tramwajową   czy  też  na południowej  Woli  a  konkretnie  rejonie  Odolan,   gdzie  próbuje  się   spychać kolejarzy   z   posiadanych  terenów   -  coś  łączy.    Główną  rzeczą,   która  łączy  te  jak  i  wiele  innych  spraw  jest  brak  lokalnych  planów  zagospodarowania  przestrzennego ,  który   był  od  lat  tłumaczony   ich  komplikacją  przy   tworzeniu.  

   Po  zakończonej  sobotniej  konferencji  programowej  prowadzonej  przez  tow.  Mirosława   Nizielskiego   młodzi  ludzie  z  organizacji  z  kraju   zachęceni  przez  tow.  Jerzego  Kołomyjca  i  jego  towarzysza   z  Bydgoszczy   postanowili   zapoznać  się  z  trzema    znaczącymi  miejscami  pamięci  PPS  w  Warszawie .   Pomysł  był  dobry   w  obecnej   filozofii  testów  - tylko  3  miejsca,  którymi   naszpikowane   jest  według   nauczycieli  też  nauczanie   historii -  byle  szybko,  byle  zdać  egzamin.  Okazał  się  że  zaliczyliśmy  raczej  fragment  serialu   „Najdłuższej   walki  lewicowej  partii  w  historii   środkowej  Europy”.    Najpierw   odwiedziliśmy   na  Cmentarzu   Powązki   Cywilne  grób  współzałożyciela  PPS  na  Kongresie  Paryskim  w   1892  roku  tow.  Bolesław   Limanowskiego  -  uczestnika  powstania  styczniowego,   historyka   i  senatora  II  Rzeczpospolitej.  Wielu   związkowcom  polskim  kojarzy  się  jego  ulica  w  Warszawie  z   Centrum  Partnerstwa  Społecznego  DIALOG.  Tak  to  koło  sprawiedliwości   społecznej   wyrównało  rachunki   z  prawicą ,  która  senatora  Limanowskiego   i  jego  kilku  towarzyszy   zabarykadowała   na  Placu  Trzech  Krzyży,  żeby  uniemożliwić  wybór  prezydenta  Narutowicza .  Dopiero  idący  na  odsiecz  pochód   PPS   zmusił   policję  do  ukrócenia  burd  mimo   skrytobójczego  zamachu  na  chorążego  pochodu  i  stąd  w  gwarze  przedwojennej  PPS  był  to  plac  Czterech  Krzyży .  

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB