Publicystyka

Dziennik Trybuna    
12 - 13 marca 2018   

Od kilku lat, w Polsce, postępuje aktywizacja ruchów nacjonalistycznych, spadkobierców endecji i ugrupowań o sympatiach profaszystowskich II RP. Poza historycznymi, skompromitowanymi hasłami związanymi z tym środowiskiem, jak antysemityzm, rewizjonizm historyczny czy etniczne podziały na lepszych i gorszych obywateli, pojawiają się nowe, rasizm celujący w uchodźców, dążenie do klerykalizacji państwa w duchu toruńskim, dyskryminacja osób o odmiennej orientacji seksualnej czy też ograniczanie praw kobiet.

Wydawałoby  się, że  spółdzielczość  mieszkaniowa jak i małe wspólnoty mieszkaniowe znikną  z  polskiego  rynku  mieszkaniowego po  roku  2000   zgodnie  z  polityką  ówczesnej  koalicji.  Okazało  się,  że  historia  najpierw rozprawiła się  z  AWS  i  jego  wodzem  oraz  usłużnym premierem.

Wybieramy w tym roku przedstawicieli do samorządów terytorialnych. Zamiennie mówi się o wyborach samorządowych. Tymczasem  te pojęcia w polskiej praktyce oznaczają co innego. Samorządność i samorząd to pojęcia ściśle związane z rozumieniem demokracji. 
Demokracja to system rządów i form sprawowania władzy, w którym wola większości obywateli stanowi prawo i władzę, nie ograniczając przy tym praw mniejszości.

Czytaj całość w Przeglądzie socjalistycznym

Stowarzyszenie Miłośników Historii Organizacji

    Młodzieżowych „Pokolenia”

   10-512  Olsztyn, ul. Kopernika 45/IV

 

 

 


 

 

Redakcja „Tygodnika Przegląd”

   w Warszawie

OCALMY POMNIK!

 

Komu przeszkadza napis na pomniku odbudowanym w Iławie przed 70 laty?

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB