Aktualności komunikaty

W  dniu  17 grudnia   o   godz.  12.12   w  Warszawie   delegacje  PPS  i  SLD  u  wejścia  do  gmachu  Zachęty  uczciły  pamięć  Gabriela  Narutowicza  w  rocznicę  haniebnego  zamachu  przez  prawicowego  ekstremistę  na   pierwszego  Prezydenta  Rzeczpospolitej  Polski  znanego  profesora  inżyniera  elektryka  zmuszonego  w  okresie  zaborów  do  kariery  w  Szwajcarii .   Był  w  tym  kraju   z  ramienia   socjalistów  przewodniczącym   Komitetu  Pomocy  dla  ludności  Małopolski  po  wybuchu  I  wojny światowej .   Wrócił  do   odrodzonej  Polski  budować  jako   minister  elektrownie   wodne  i  przemysł.  Wybrany  na  prezydenta  przez  Sejm  głosami   socjalistów  i   ludowców  oraz  mniejszości  narodowych  w  tym  gmachu  sztuki  -  zginął  od  kuli  awanturnika  politycznego  na  posterunku  służby  narodowi.   

 

 

R. Dzieniszewski

W dniu 9 grudnia 2017 roku w Warszawie odbyła się sesja naukowa „125 lat Kongresu Paryskiego i powstania Polskiej Partii Socjalistycznej”. Organizatorem sesji była Komisja Historyczna RN PPS. 

 Delegacja Okręgowego Komitetu PPS w Warszawie w składzie tow. Mirosław Nizielski – przewodniczący CKW PPS, tow. Ryszard Dzieniszewski sekretarz RN PPS, tow. Andrzej Ziemski przewodniczący Komisji Historycznej PPS złożyła w dniu 5 grudnia wieniec pod pomnikiem Józefa Klemensa Piłsudskiego ps. „Wiktor” - jednego z pierwszych przywódców PPS i głównego twórcy odrodzonego Państwa Polskiego na placu jego imienia w 150 rocznicę urodzin. Wieniec według kompozycji przewodniczącej CKR PPS tow. Małgorzaty Białek. Tak się składa, że wszyscy ci towarzysze to absolwenci Politechniki Warszawskiej z czasów PRL. Ryszard Dzieniszewski

19 listopada Okręg Warszawa partii Razem zorganizował zgromadzenie na Placu Grzybowskim przy Kamieniu PPS w Warszawie poświęcone 125 rocznicy powstania Polskiej Partii Socjalistycznej.

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB