Aktualności komunikaty

24 sierpnia 2016 Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Rejestrowy rozpatrzył wniosek Polskiej partii Socjalistycznej  postanowił wpisać w ewidencji partii politycznych zmiany  zgodne z z pstanowieniami XLII Kongresu PPS. Orzeczenie Sądu jest prawomocne.

Towarzyszki i Towarzysze,

 

Posiedzenie RN w dniu 24 września godz 11.30 na ul. Górskiej 12 lokal 15 o godz. 10.30 posiedzenia CKW i Prezydium w programie posiedzenia CKW- informacja o rejestracji sądowej władz (całe CKW)

  Towarzysz  mgr inż.  Eugeniusz  Kowalok  został uhonorowany  Odznaczeniem  „Pro Patria”  przez Urząd  d/s.  Kombatantów  i  Osób Represjonowanych

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB