Aktualności komunikaty

W dniu 12 stycznia 2019 roku w Warszawie odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza organizacji mazowieckiej Polskiej Partii Socjalistycznej. Podczas konferencji dokonano podsumowania działalności PPS na Mazowszu w mijającej kadencji 2016-2018. 

Zwrócono uwagę na ograniczenie działalności PPS na Mazowszu w tym okresie. Dyskutowano również o przyszłości partii, szczególnie w związku z planowanymi wyborami do Sejmu i Senatu, które mają odbyć się jesienią. 
W związku z 43. Kongresem PPS, który odbędzie się w dniu 2 marca 2019 roku w Warszawie dokonano wyboru delegatów, którzy będą reprezentować mazowiecką PPS.
Ponadto wybrano władze statutowe organizacji mazowieckiej PPS.
Przewodniczącym Rady Mazowieckiej PPS został wybrany Ludwik Ponto, wiceprzewodniczącym Janusz Ptaszkiewicz a sekretarzem Marta Kościelecka.
Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej PPS na Mazowszu została Agnieszka Grzeszczak.
Przewodniczącym Wojewódzkiego Sądu Partyjnego PPS na Mazowszu został wybrany Czesław Kulesza.

 

A. Ziemski

W dniu 25 grudnia zmarł w Warszawie

Leonard  Dubacki

 

Ideowy socjalista. Był historykiem, autorem wielu opracowań szczególnie

dotyczących ruchu socjalistycznego w Polsce.

Był człowiekiem mądrym, dobrym, życzliwym,  skromny i uczynny.  Kochał życie, zawsze był pełen optymizmu i wiary w przyszłość. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Był członkiem Zarządu naszego Stowarzyszenia.

Synom i całej rodzinie składamy szczere kondolencje. 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Północnym na Wólce Węglowej kaplica B w piątek dnia 4 stycznia 2019 r. o godz. 10:30.

 

Stowarzyszenie

imienia Ignacego Daszyńskiego

 

 


Referaty z Konferencji na YOU TUBE

  Jesteśmy na FB i YouTube                                      Profil OKW na FB